Sertifisering

Crane Tech AS ble etablert i april 2006, og har som formål å drive industriell service med hovedsatsing på kraner og løfteredskaper. Vi utfører også en hel del kontroller, service og vedlikehold av personløftere, henge, klatrestillas og byggplassheiser hos egne kunder og hos flere av utleieforretningene i Rogaland. Vi utfører også reparasjon, service og vedlikehold av forskjellig elektromekanisk utstyr i maskinparken til våre kunder.

Crane Tech AS er sertifisert av Sertifiseringsorganet for sakkyndig virksomhet AS, vi har KS-system iht. NS-EN ISO 9001, som blir jevnlig revidert og logget. Dette er et krav som stilles til oss for å være sertifisert som sakkyndig virksomhet. Vi får jevnlige revisjonsbesøk fra Sertifiseringsorganet, der vårt KS-system blir gjennomgått. Vi utfører sakkyndig kontroll av: arbeidsutstyr for hengende last(G3,G4,G7,G10), løfteredskap(RX), personløftere(PX), hengestillas(HX), klatrestillas(KX), byggeplassheiser(BHX),  løfte og stablevogner for gods(TX) og fallsikringsutstyr. Alle kontroller blir utført i henhold til ”Normer for kontrollomfang, og i henhold til produsents bruks og vedlikeholdsanvisninger. Vi jobber aktivt og målrettet for å forhindre skader og uønskede hendelser på liv, helse og miljø. Vi skal levere produkter og tjenester som er i samsvar med kundens krav og forventning. Våre produkter og tjenester skal bidra til økt verdiskapning for kunden.

Vi driver med salg av kraner, taljer og løfteutstyr, samt reservedeler til alle kranmerker. Og annet utstyr innen materialhåndtering.

Crane Tech AS består av serviceteknikere med elektromekanisk bakgrunn som alle har mange års erfaring innen våre kompetanseområder.

Sert-400x294